Oferte

Da, avem și culoarea…

Știm cât de importantă este livrarea unui proiect cu personalitate în care culoarea tencuielii se potrivește perfect cu acoperișul, ușile, geamurile și pavelele. Venind în sprijinul vostru, am decis să oferim colorare gratuită în 100 de nuanțe pentru tencuielile acrilice în perioada 15 August – 15 Septembrie 2018. În plus, pentru a ne asigura că nu există diferențe de nuanță, colorarea este realizată în masă pentru ambele game:

EX XTREME ACRYL – soluția ideală pentru proiecte de durată, extrem de elastică, ușor de drișcuit și excepțional de durabilă.

EX DECO ACRYL – varianta optimă pentru proiecte economice, foarte durabilă, ușor de aplicat și întreținut.

 

Vă invităm în showroom-ul nostru din comuna Lețcani, județul Iași pentru a stabili detaliile viitoarelor voastre proiecte cu personalitate. Pentru detalii ne puteți contacta la 0232.211.364 și la office@www.colorexpaints.ro

REGULAMENT OFICIAL al campaniei ”Da, avem și culoarea…”
organizată de S.C. Colorex Paints S.R.L

.

Art.1 Organizator
1.1. Organizatorul campaniei ”Da, avem și culoarea…” (în continuare numită ”Campania”) este societatea S.C. Colorex Paints S.R.L. (în cele ce urmează numită ”Organizatorul”), înregistrată la Oficiul Registrului Iași sub nr. J22/2600/1944, CUI RO 6448039, cu sediul în com. Lețcani, Jud. Iași.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează numit ”Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, pe website și la sediul Organizatorului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

1.3. În perioada campaniei, Regulamentul va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.www.colorexpaints.ro și în format fizic la sediul Organizatorului.

 

Art.2 Dreptul de participare
Campania se adresează tuturor persoanelor fizice ce au vârsta peste 18 ani, cu domiciliul/reședința în România, care achiziționează produse de la S.C. Colorex Paints S.R.L. și acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare ”Participanți”). Nu sunt eligibili de a participa la această Campanie angajații S.C. Colorex Paints S.R.L..

 

Art.3 Durata Campaniei
Campania se va desfășura în perioada 15 August – 15 Septembrie 2018, de luni până sâmbătă, în orele normale de funcționare (Luni-Vineri 08:00-16:00 și Sâmbătă 09:00-13:00).

 

Art.4 Promoția oferită în cadrul Campaniei
4.1. Organizatorul va oferi pe întreaga durată a Campaniei, tuturor Participanților ce se încadrează conform Art. 2, colorarea gratuită a tencuielii decorative acrilice EX XTREME ACRYL și EX DECO ACRYL, doar pentru următoarele culori: Galben (10, 20, 50, 70, 100), Auriu (10, 20, 50, 70, 100), Orange (10, 20, 50, 70, 100), Coniac (10, 20, 50, 70, 100), Cărămiziu (10, 20, 50, 70, 100), Oxid roșu (10, 20, 50, 70, 100), Ocru (10, 20, 50, 70, 100), Țigaretă (10, 20, 50, 70, 100), Tabac (10, 20, 50, 70, 100), Ciocolată (10, 20, 50, 70, 100), Teracotă (10, 20, 50, 70, 100), Maron (10, 20, 50, 70, 100), Lemn (10, 20, 50, 70, 100), Kaki (10, 20, 50, 70, 100), Verde (10, 20, 50, 70, 100), Verde Mat (10, 20, 50, 70, 100), Umbră (10, 20, 50, 70, 100), Brun (10, 20, 50, 70, 100), Pământ (10, 20, 50, 70, 100), Negru (10, 20, 50, 70, 100).

4.2. Această promoție nu se cumulează cu alte reduceri și promoții.

4.3. Promoția se va oferi, dacă Art. 2 și Art. 3 sunt respectate, pentru cantitatea minimă de 150kg (cantitate necesară pentru acoperirea a minim 50m2) achiziționat din oricare produs menționat în Art. 4.1.

 

Art.5 Informarea Participanților conform legii Nr. 677/2001

5.1. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

5.2. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date S.C. Colorex Paints S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, acestea putând fi utilizate pentru activitățile de marketing desfășurate de Organizator, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

5.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, Participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către S.C. Colorex Paints S.R.L., situat în com. Lețcani, jud. Iași. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale, putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus, Participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, Participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 

Art.6 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

Art.7 Dispoziții finale
Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Call Now Button